MCT Institute Nordic BranchVelkommen til Norsk forening for Metakognitiv terapi (NFMKT)

Den norske avdelingen for MCT-I

Norsk Forening for Metakognitiv terapi ønsker å optimalisere og videreutvikle forståelsen og behandlingen av psykiske lidelser ut i fra et metakognitivt perspektiv.

MCT-Institute er grunnlagt av Professor Adrian Wells fra University of Manchester (England),
og Hans Nordahl fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet i Trondheim.

Norsk Forening for Metakognitiv terapi er et interessefellesskap for alle som arbeider med psykiske lidelser og som har en særlig interesse for metakognitiv terapi. Foreningen bidrar med faglige forum og arenaer for å dele kliniske erfaringer. Et aktivt fagmiljø gjennom foreningen bidrar til å styrke norske terapeuters kompetanse og kvalitet i utførelsen av metakognitiv terapi.

Hva er Metakognitiv terapi (MCT) og hvilke lidelser finnes det behandling for?

Metakognitiv terapi retter seg spesielt mot en form for tenkning som kjennetegner en rekke psykiske lidelser. Denne typen tenkning, kalt kognitiv oppmerksomhetssyndrom (KOS), består av bekymring, grubling, oppmerksomhet på farer, og uhensiktsmessige mestringsstrategier. Dette bidrar til å opprettholde psykiske vansker, og kan i tillegg medføre en sårbarhet for å utvikle nye psykiske plager. Behandlingsfokuset i metakognitiv terapi går ut på på å sette pasienten i stand til å redusere tiden man bruker i KOS, og til å øve opp en mer avkoblet og fleksibel tenkning.

Metakognitiv terapi brukes nå til å behandle lidelser som:
  • Generalisert angstlidelse (GAD)
  • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
  • Tvangslidelse (OCD)

Klikk her for å lese mer om MCT

  • Sosial fobi
  • Depresjon
  • Helseangst
MCT: Innovasjon gjennom forskning metakognitiv terapi