Metakognitiv terapi i gruppe for tvangslidelse (OCD)

Ny artikkel: "Group Cognitive-Behavior Therapy or Group Metacognitive Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder? Benchmarking and Comparative Effectiveness in a Routine Clinical Service" Det er nylig publisert en artikkel på effekten av gruppebasert Metakognitiv terapi for tvangslidelse (OCD). Behandlingen gav god effekt for 86.3% av pasientene, og i artikkelen argumenteres det for at MCT levert i gruppe ser ut til å være en svært kostnadseffektiv behandling for denne gruppen. Studien er fritt tilgjengelig for alle som vil lese her: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02551/full   Les mer »

Metakognitiv terapi for bekymringsangst

En ny studie fra NTNU viser at Metakognitiv terapi er mer effektiv for bekymringsangst (generalisert angstlidelse) enn Kognitiv terapi. Artikkelen har blitt omtalt flere steder, og du finner link til noen av disse nedenfor. I tillegg er artikkelen tilgjengelig for alle som vil lese: https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/metacognitive-therapy-versus-cognitivebehavioural-therapy-in-adults-with-generalised-anxiety-disorder/D0099CA2C0936984F4C3BCCE41234511# https://gemini.no/2018/09/effektiv-metode-mot-bekymringsangst/ https://forskning.no/ntnu-partner-psykologi/denne-terapien-virket-bedre-mot-angst-enn-vanlig-behandling/1241796 Les mer »

MCT samling 2018

Årets samling i Norsk Forening for Metakognitiv terapi er nylig gjennomført og ble i år holdt på Vinderen DPS. Foreningen vokser sakte men sikkert, og i år var det omtrent 30 deltakere på samlingen. På dag 1 presenterte Dr. Robin Bailey den metakognitive modellen for helseangst, og på dag 2 snakket professor Hans M. Nordahl om etterlevelse og kompetanse i MCT. Les mer »