Delta i en special interesert group (SIG) for "worry and repetitive thinking" ved EABCT konferansen i Jerusalem høsten 2015?

Delta i en special interesert group (SIG) for «worry and repetitive thinking» ved EABCT konferansen i Jerusalem

Skal du på CBT-konferansen i Jersulamen i høst? I tilfellet har du muligheten til å delta i en "special interesert group" (SIG) for "worry and repetitive thinking" ved EABCT konferansen i Jerusalem høsten 2015. SIG har har tilsvarende tidsrammer som et symposium, men deltagelse krever ikke innsending av abstract. Det gjøres kun av organisatoren Giovanni M. Ruggiero. Hvis du er interessert ta kontakt med Sverre Urnes Johnson, så formidler han kontakt med Ruggiero. Les mer »

Spennende norsk forskning på metakognisjoner ved spiseforstyrrelser

Eating Behaviours

Siri Olstad, Stian Solem, Odin Hjemdal, og Roger Hagen har publisert en artikkel i journalen Eating Behaviours januar 2015. Artikkelen heter "Metacognition in eating disorders: Comparison of women with eating disorders, self-reported history of eating disorders or psychiatric problems, and healthy controls". Highlights • Metacognitive beliefs in inpatients with eating disorders were explored. • The eating disorder group had more dysfunctional metacognition than control groups. • Metacognition was significantly correlated with eating disorder symptomatology. • Need to control thoughts emerged as […] Les mer »

Velkommen til gjensidige veiledningsseminaret i metakognitiv terapi fra 5. juni til 6. juni i Kristiansand

Nyheder om MCT

Som tidligere eller nåværende deltager på MCT-masterclass har du nå muligheten til å delta på en norsk samling i metakognitiv terapi. Samlingen arrangeres nå for tredje gang, og tilbakemeldingene har vært gode. Formålet med samlingen i metakognitiv terapi er tredelt; 1.) Gjensidig veiledning i metakognitiv terapi med det formål å forbedre kliniske ferdigheter. 2.) Diskusjon om videre arbeid med metakognitiv terapi i Norge. 3.) Knytte kontakter med behandlere som arbeider med metakognitiv terapi. Vedlagt følger tentativt program for det gjensidige […] Les mer »