MCT Masterclass i Oslo – 2020-2022

MCT Masterclass, den 2årige utdanningen i Metakognitiv terapi blir for andre gang arrangert i Oslo, Norge. Utdanningsprogrammet arrangeres av Metacognitive Therapy Institute® (MCTI).

Metakognitiv Terapi (MCT) er en innovativ evidensbasert behandlingsform som kan brukes til å behandle et bredt spekter av spesifikke og komorbide lidelser, som for eksempel

 • Post-traumatisk stresslidelse
 • Kronisk depresjon
 • Generalisert angstlidelse
 • Tvangslidelse
 • Sosial angstlidelse og unnvikende personlighet
 • Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
 • Psykotiske lidelser

Utdanningen vil gjennomføres i perioden september 2020 til Juni 2022, og vil bli holdt i Oslo. Norske og internasjonale forelesere vil holde undervisningen. Det vil bli individuell veiledning på saker på regelmessig basis med oppnevnte veiledere som er eksperter i MCT. Veiledningsprosessen gjennomføres via veiledningslogger som kan sendes mellom kandidat og veileder på epost. Kurs vil bli holdt totalt 8 ganger; 2 på høsten 2020, 4 i 2021, og 2 våren 2022. Du vil lære hvordan man bruker MCT for forskjellige spesifikke lidelser. Oversikten over de allerede planlagte samlingene er som følger:

Kursoversikt

[table]

KursTemaKursleder(e)Dato
1:MCT: IntroduksjonHenrik Nordahl/Odin Hjemdal10-11 september 2020
2:MCT for GADAdrian Wells03-04 november 2020
3:MCT for SAD + AvPDHenrik Nordahl09-10 mars 2021
4:MCT for PTSDSverre Urnes Johnson01-02 juni 2021
5:MCT for OCDHenrik Nordahl/Odin Hjemdal09-10 september 2021
6:MCT for MDDOdin Hjemdal16-17 november 2021
7:MCT for BPDHans M. Nordahl10-11 mars 2022
8:Psykose/oppsummeringAdrian Wells/Hans M. Nordahl m.fl.Våren 2022*

*Merknad: Datoer for våren 2022 vil bli bekreftet innen høsten 2021
[/table]

Kursbekreftelse og diplom

For å få kursbekreftelse, kreves at man deltar på minst 6 kurssamlinger. De som i tillegg består loggveiledningen og noen andre tilleggskrav vil oppnå «MCT masterclass level 1 diploma», and kan dermed titulere seg som MCT-Institute® registered therapist som er en registrert og beskyttet tittel.

Avgift

Kursavgiften er på 52 000 kr og inkluderer alle kursene, veiledning, kursmateriell, samt lunsj og forfriskninger på kursdager. Avgiften kan betales samlet eller over flere avdrag (alternativene er 4 eller 8 avdrag).

Veiledning

Alle vil bli tildelt en veileder som kan kommunisere på norsk eller skandinavisk og som har hovedansvar for oppfølging av den enkelte gjennom utdanningen. Veiledningen vil bli gitt via standardiserte skriftlige veiledningslogger.

Språk

Det offisielle språket på dette utdanningsprogrammet vil være norsk. Likevel vil enkelte kurs holdes på engelsk. All veiledning kan foregå på norsk, og det meste av kursmateriell vil også være tilgjengelig på norsk.

Annen informasjon

 • Undervisningen holdes vanligvis fra 10.00 til 16.30 på dag 1, og fra 09.00 til 15.30 på dag 2.
 • Kurssted vil annonseres nærmere, men vil være sentralt i Oslo.
 • Deltakere må selv ordne med reising og overnatting.
 • Den beste måten å finne relevant litteratur og materiell er via: mct-institute.co.uk
 • MCT-I har en egen norsk forening; Norsk Forening for Metakognitiv Terapi (NFMKT) hvor deltakere på MCT masterclass er velkomne som medlemmer.

Søknad: Hvordan og når

For å søke om opptak til utdanningen må du sende kontaktinformasjon og en kort CV (maks 3 sider) som inneholder informasjon om din utdanning, autorisasjon som helsepersonell (HPR-nummer), og klinisk erfaring til: mctmasterclassnorge@gmail.com
Ettersom det er begrenset plasser i utdanningsprogrammet, vil søknader bli vurdert i den rekkefølgen de blir mottatt.

Søknadsfrist: 1 Juli 2020. Påmelding anses som bindende.

Spørsmål eller videre informasjon:

Hvis du har spørsmål eller trenger videre informasjon må du gjerne kontakte Odin Hjemdal og Henrik Nordahl på: mctmasterclassnorge@gmail.com