Masterclass i Metakognitiv Terapi, Oslo, Norge

MCT Masterclass, den 2årige utdanningen i Metakognitiv terapi blir for første gang arrangert i Oslo, Norge. Utdanningsprogrammet arrangeres av Metacognitive Therapy Institute, MCTI®.

Metakognitiv Terapi (MCT) er en innovativ evidensbasert psykologisk behandlingsform som kan brukes til å behandle et bredt spekter av spesifikke lidelser, og komorbide lidelser. Som for eksempel

 • Post-traumatisk stresslidelse
 • Kronisk depresjon
 • Generalisert angstlidelse
 • Tvangslidelse
 • Sosial angstlidelse og unnvikende personlighet
 • Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
 • Psykotiske lidelser

Utdanningen vil gjennomføres i perioden august 2019 til Juni 2021, og vil bli holdt i Oslo. Norske og internasjonale forelesere vil holde undervisningen. Det vil bli individuell veiledning på saker på regelmessig basis med oppnevnte veiledere som er eksperter i MCT. Veiledningsprosessen gjennomføres via veiledningslogger som kan sendes mellom kandidat og veileder på epost. Kurs vil bli holdt totalt 8 ganger; 2 på høsten 2019, 4 i 2020, og 2 våren 2021. Du vil lære hvordan man utfører MCT for forskjellige spesifikke lidelser. Oversikten over de allerede planlagte samlingene er som følger:

Kursoversikt

KursTemaKursleder(e)Dato
1MCT: IntroduksjonHenrik Nordahl/Odin Hjemdal29-30 august 2019
2MCT for GADAdrian Wells6-7 november 2019
3MCT for PTSDSverre Urnes Johnson12-13 mars 2020
4MCT for depresjonOdin Hjemdal11-12 juni 2020
5MCT for OCDCostas Papageorgiou3-4 september 2020
6MCT for sosial angstHenrik Nordahl19-20 november 2020
7MCT for BPDHans M. NordahlVår 2021*
8Psykose/oppsummeringAdrian Wells/Hans M. Nordahl m.fl.Vår 2021*

*Merknad: Datoer for våren 2021 vil bli bekreftet innen høsten 2020

Kursbekreftelse og diplom

For å få kursbekreftelse, kreves at man deltar på minst 6 kurssamlinger. De som i tillegg består loggveiledningen og noen andre tilleggskrav vil oppnå «MCT masterclass level 1 diploma», and kan dermed titulere seg som MCT-Institute®registered therapist som er en registrert og beskyttet tittel.

Avgift

Kursavgiften er på 49 600 kr og inkluderer alle kursene, veiledning, kursmateriell, samt lunsj og forfriskninger på kursdager. Avgiften kan betales samlet eller over flere avdrag.

Veiledning

Alle vil bli tildelt en veileder som kan kommunisere på norsk eller skandinavisk og som har hovedansvar for oppfølging av den enkelte gjennom utdanningen. Veiledningen vil bli gitt via standardiserte skriftlige veiledningslogger.

Språk

Det offisielle språket på dette utdanningsprogrammet vil være norsk. Likevel vil enkelte av kursene holdes på engelsk. All veiledning kan foregå på norsk, og det meste av kursmateriell vil også være tilgjengelig på norsk.

Annen informasjon

 • Undervisningen holdes vanligvis fra 10.00 til 17.00 på dag 1, og fra 09.00 til 16.00 på dag 2.
 • Kurssted vil annonseres nærmere, men vil være sentralt i Oslo.
 • Deltakere må selv ordne med reising og overnatting.
 • Den beste måten å finne relevant litteratur og materiell er via: mct-institute.co.uk
 • MCT-I har en egen norsk forening; Norsk Forening for Metakognitiv Terapi (NFMKT) hvor deltakere på MCT masterclass er velkomne som medlemmer.

Søknad: Hvordan og når

For å søke om opptak til utdanningen må du sende kontaktinformasjon og en kort CV (maks 3 sider) som inneholder informasjon om din utdanning, autorisasjon som helsepersonell, og kliniske erfaring til: mctmasterclassnorge@gmail.com

Ettersom det er begrenset plasser i utdanningsprogrammet, vil søknader bli vurdert i den rekkefølgen de blir mottatt.

Spørsmål eller videre informasjon:

Hvis du har spørsmål eller trenger videre informasjon må du gjerne kontakte Odin Hjemdal og Henrik Nordahl på: mctmasterclassnorge@gmail.com

Søknadsfrist: 1 Juli 2019