Den tredje internasjonale konferansen om metakognitiv terapi: Milano 2016

Den 8. og 9. april 2016 arrangeres den tredje internasjonale konferansen om metakognitiv terapi i Milano, Italia. Konferansen arrangeres i regi av MCT Institue i samarbeid med Studi Cognitivi/Psicoterapia Cognitiva e Ricerca. Den nyeste forskningen og utviklingen i MCT-feltet vil bli presentert, og det er fortsatt mulig å melde inn bidrag i form av postere eller presentasjoner. Den 7. april 2016 er det også mulighet for å delta på opptil to workshops som holdes av MCT-eksperter.

For mer informasjon om konferansen og påmelding, gå til denne linken:
http://www.mctconference.no/2016/

Download PDF (zipped)