MCT og CBT for sammensatte angstlidelser

En randomisert kontrollert studie fra Modum Bad som sammenligner effekten av transdiagnostisk MCT for sammensatte angstlidelser med diagnosespesifikk CBT er nylig publisert. Resultatene viste at MCT hadde større effekt enn CBT ved avslutning av behandlingen, men at det ikke var noen vesentlige forskjeller ved 1 års oppfølging. Artikkelen er tilgjengelig for alle:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887618516303887