MCT samling 2018

Årets samling i Norsk Forening for Metakognitiv terapi er nylig gjennomført og ble i år holdt på Vinderen DPS. Foreningen vokser sakte men sikkert, og i år var det omtrent 30 deltakere på samlingen. På dag 1 presenterte Dr. Robin Bailey den metakognitive modellen for helseangst, og på dag 2 snakket professor Hans M. Nordahl om etterlevelse og kompetanse i MCT.