MCT-seminar 2015

Invitasjon til MCT-seminar 2015

Formål: Utvikle kliniske ferdigheter i metakognitiv terapi.
Årets hovedtema er følelser i metakognitiv terapi.

Praktisk informasjon: Seminaret vil bli avholdt i et egnet lokale ved Sørlandets sykehus, Kristiansand.
Nøyaktig informasjon om oppmøtested vil komme i god tid. Vi legger opp til en felles middag tirsdag kveld.
De siste årene har de fleste deltagerne booket seg inn på Radisson Blu Caledonien Hotel, men det finnes også en rekke andre alternativer.

Deltagelse forutsetter medlemskap i Norsk forening for Metakognitiv Terapi.

Deltageravgiften er på 200 NOK og den dekker kaffe, frukt og diverse utgifter gjennom den to dager lange samlingen.

Summen betales kontant ved ankomst første dag.

Program:

Tirsdag 5. mai

10.30 - 11.00 Velkommen og presentasjon av deltagerne

11.00 - 12.00 Teoretisk introduksjon. Følelser og metakognitiv terapi

12.15 - 13.15 Diskusjon av klinisk kasus i plenum

13.30 - 15.30 Diskusjon av klinisk materiale i smågrupper/plenum

15.45 - 16.30 Oppsummering av diskusjonen i smågruppene

16.30 - 17.00 Årsmøte i Norsk Forening for Metakognitiv Terapi 2015

Kveld: Sosial samling

Onsdag 6. mai

09.00 - 10.00 Diskusjon av klinisk kasus i plenum

10.00 - 12.00 Diskusjon av klinisk materiale i smågrupper/rollespill

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 14.00 Oppsummering fra smågruppene

14.00 - 16.00 Evaluering og oppsummering ved Sverre Urnes Johnson og Gunvor Launes

Påmelding sendes pr. e-post til marianne@kognitiv.no

Påmeldingsfrist: 12. februar 2015

Hilsen

Sverre Urnes Johnson og Gunvor Launes