MCT-seminar, 16-17 juni 2016 i Oslo

Hovedtemaet for årets seminar er grubling og depresjon, men som vanlig vil det være en fin blanding av klinisk ferdighetstrening og fremvisning av terapi-videoer. Roger Hagen har med flere gjennomført en RCT på MKT ved depresjon ved NTNU, og kommer for å holde innlegg.

Praktisk informasjon: Seminaret vil bli avholdt i et egnet lokale i nærheten av Vindern DPS, Oslo. Adressen er Forskningsveien 7, inngang A1 (hovedinngangen). Vi legger opp til en felles middag torsdag kveld. Deltageravgiften er på 250 NOK og den dekker kaffe, frukt og diverse utgifter gjennom den to dager lange samlingen. Summen betales kontant ved ankomst første dag.

Program

Torsdag 16. juni
10.30 - 11.00 Velkommen og presentasjon av deltagerne
11.00 - 12.00 Teoretisk introduksjon. Grubling og depresjon (Sverre Urnes Johnson)
12.15 - 13.15 Diskusjon av klinisk kasus i plenum (Lars Gregorius Røv)
13.30 - 15.30 Behandling av depresjon (Roger Hagen)
15.45 - 16.15 Diskusjon av kliniske saker i plenum
16.15 - 17.00 Årsmøte i Norsk Forening for Metakognitiv Terapi 2016

Kveld: Felles middag klokken 19:00.

Fredag 17. juni
09.00 - 10.00 Fundamentet for metakognitiv terapi – S-REF modellen (Henrik Nordahl)
10.00 - 11.00 Diskusjon av klinisk kasus i plenum (Even Rognan)
11.00 - 12.00 Diskusjon av klinisk materiale i smågrupper/rollespill
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 15.15 Rollespill
15.30 - 16.00 Evaluering og oppsummering ved Sverre Urnes Johnson

Påmelding sendes til sverreurnesjohnson@gmail.com innen 18 mars.

P.S. Husk at for å delta på samlingen, så må du være medlem i Norsk Forening for Metakognitiv Terapi.

Vi sees i Oslo!