Metakognitiv terapi for bekymringsangst

En ny studie fra NTNU viser at Metakognitiv terapi er mer effektiv for bekymringsangst (generalisert angstlidelse) enn Kognitiv terapi. Artikkelen har blitt omtalt flere steder, og du finner link til noen av disse nedenfor. I tillegg er artikkelen tilgjengelig for alle som vil lese: https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/metacognitive-therapy-versus-cognitivebehavioural-therapy-in-adults-with-generalised-anxiety-disorder/D0099CA2C0936984F4C3BCCE41234511#

https://gemini.no/2018/09/effektiv-metode-mot-bekymringsangst/

https://forskning.no/ntnu-partner-psykologi/denne-terapien-virket-bedre-mot-angst-enn-vanlig-behandling/1241796