Metakognitiv terapi i gruppe for tvangslidelse (OCD)

Ny artikkel: "Group Cognitive-Behavior Therapy or Group Metacognitive Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder? Benchmarking and Comparative Effectiveness in a Routine Clinical Service"

Det er nylig publisert en artikkel på effekten av gruppebasert Metakognitiv terapi for tvangslidelse (OCD). Behandlingen gav god effekt for 86.3% av pasientene, og i artikkelen argumenteres det for at MCT levert i gruppe ser ut til å være en svært kostnadseffektiv behandling for denne gruppen.

Studien er fritt tilgjengelig for alle som vil lese her:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02551/full