Ny studie: Metakognitiv terapi versus Kognitive atferdsterapi for voksne med depresjon

Det har nylig blitt publisert en RCT-studie som sammenligner effekten av Metakognitiv terapi (MKT) og Kognitiv atferdsterapi (KAT) for voksne med depresjon. Studien viser at 74% av pasientene som ble behandlet med MKT ble friske etter behandlingen, mens 52% av de som ble behandlet med KAT ble friske etter behandlingen, og indikerer at MKT er en mer effektiv behandling for depresjon blant voksne sammenlignet med KAT som per i dag anses som den anbefalte behandlingen for denne gruppen.

Studien er fritt tilgjengelig her;

https://www.nature.com/articles/s41598-020-64577-1.epdf?sharing_token=cgZqj4MWhsAAGt_nGoz0GdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OTRWrxWe_n4WXuKgeu52ODmNa4bZKO_LzcUzQ6rGGw5UIlh2GpZb6_aUI96H5eaaCll-lzvlBCgTtOfXQgLRiL_3cNoUXg3BbtxBX0M7fxLMZpjuhtYjdyNbj04nxPKew%3D