Den tredje internasjonale konferansen om metakognitiv terapi: Milano 2016

MCT konferansen - Milano 2016

Den 8. og 9. april 2016 arrangeres den tredje internasjonale konferansen om metakognitiv terapi i Milano, Italia. Konferansen arrangeres i regi av MCT Institue i samarbeid med Studi Cognitivi/Psicoterapia Cognitiva e Ricerca. Den nyeste forskningen og utviklingen i MCT-feltet vil bli presentert, og det er fortsatt mulig å melde inn bidrag i form av postere eller presentasjoner. Den 7. april 2016 er det også mulighet for å delta på opptil to workshops som holdes av MCT-eksperter. For mer informasjon om […] Les mer »

MCT-seminar 2015

MCT-seminar

Invitasjon til MCT-seminar 2015 Formål: Utvikle kliniske ferdigheter i metakognitiv terapi. Årets hovedtema er følelser i metakognitiv terapi. Praktisk informasjon: Seminaret vil bli avholdt i et egnet lokale ved Sørlandets sykehus, Kristiansand. Nøyaktig informasjon om oppmøtested vil komme i god tid. Vi legger opp til en felles middag tirsdag kveld. De siste årene har de fleste deltagerne booket seg inn på Radisson Blu Caledonien Hotel, men det finnes også en rekke andre alternativer. Deltagelse forutsetter medlemskap i Norsk forening for […] Les mer »

Delta i en special interesert group (SIG) for "worry and repetitive thinking" ved EABCT konferansen i Jerusalem høsten 2015?

Delta i en special interesert group (SIG) for «worry and repetitive thinking» ved EABCT konferansen i Jerusalem

Skal du på CBT-konferansen i Jersulamen i høst? I tilfellet har du muligheten til å delta i en "special interesert group" (SIG) for "worry and repetitive thinking" ved EABCT konferansen i Jerusalem høsten 2015. SIG har har tilsvarende tidsrammer som et symposium, men deltagelse krever ikke innsending av abstract. Det gjøres kun av organisatoren Giovanni M. Ruggiero. Hvis du er interessert ta kontakt med Sverre Urnes Johnson, så formidler han kontakt med Ruggiero. Les mer »

Spennende norsk forskning på metakognisjoner ved spiseforstyrrelser

Eating Behaviours

Siri Olstad, Stian Solem, Odin Hjemdal, og Roger Hagen har publisert en artikkel i journalen Eating Behaviours januar 2015. Artikkelen heter "Metacognition in eating disorders: Comparison of women with eating disorders, self-reported history of eating disorders or psychiatric problems, and healthy controls". Highlights • Metacognitive beliefs in inpatients with eating disorders were explored. • The eating disorder group had more dysfunctional metacognition than control groups. • Metacognition was significantly correlated with eating disorder symptomatology. • Need to control thoughts emerged as […] Les mer »

Velkommen til gjensidige veiledningsseminaret i metakognitiv terapi fra 5. juni til 6. juni i Kristiansand

Nyheder om MCT

Som tidligere eller nåværende deltager på MCT-masterclass har du nå muligheten til å delta på en norsk samling i metakognitiv terapi. Samlingen arrangeres nå for tredje gang, og tilbakemeldingene har vært gode. Formålet med samlingen i metakognitiv terapi er tredelt; 1.) Gjensidig veiledning i metakognitiv terapi med det formål å forbedre kliniske ferdigheter. 2.) Diskusjon om videre arbeid med metakognitiv terapi i Norge. 3.) Knytte kontakter med behandlere som arbeider med metakognitiv terapi. Vedlagt følger tentativt program for det gjensidige […] Les mer »