Velkommen til gjensidige veiledningsseminaret i metakognitiv terapi fra 5. juni til 6. juni i Kristiansand

Nyheder om MCT

Som tidligere eller nåværende deltager på MCT-masterclass har du nå muligheten til å delta på en norsk samling i metakognitiv terapi. Samlingen arrangeres nå for tredje gang, og tilbakemeldingene har vært gode. Formålet med samlingen i metakognitiv terapi er tredelt; 1.) Gjensidig veiledning i metakognitiv terapi med det formål å forbedre kliniske ferdigheter. 2.) Diskusjon om videre arbeid med metakognitiv terapi i Norge. 3.) Knytte kontakter med behandlere som arbeider med metakognitiv terapi. Vedlagt følger tentativt program for det gjensidige […] Les mer »