Metakognitiv terapi for bekymringsangst

En ny studie fra NTNU viser at Metakognitiv terapi er mer effektiv for bekymringsangst (generalisert angstlidelse) enn Kognitiv terapi. Artikkelen har blitt omtalt flere steder, og du finner link til noen av disse nedenfor. I tillegg er artikkelen tilgjengelig for alle som vil lese: https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/metacognitive-therapy-versus-cognitivebehavioural-therapy-in-adults-with-generalised-anxiety-disorder/D0099CA2C0936984F4C3BCCE41234511# https://gemini.no/2018/09/effektiv-metode-mot-bekymringsangst/ https://forskning.no/ntnu-partner-psykologi/denne-terapien-virket-bedre-mot-angst-enn-vanlig-behandling/1241796 Les mer »

MCT samling 2018

Årets samling i Norsk Forening for Metakognitiv terapi er nylig gjennomført og ble i år holdt på Vinderen DPS. Foreningen vokser sakte men sikkert, og i år var det omtrent 30 deltakere på samlingen. På dag 1 presenterte Dr. Robin Bailey den metakognitive modellen for helseangst, og på dag 2 snakket professor Hans M. Nordahl om etterlevelse og kompetanse i MCT. Les mer »

MCT og CBT for sammensatte angstlidelser

En randomisert kontrollert studie fra Modum Bad som sammenligner effekten av transdiagnostisk MCT for sammensatte angstlidelser med diagnosespesifikk CBT er nylig publisert. Resultatene viste at MCT hadde større effekt enn CBT ved avslutning av behandlingen, men at det ikke var noen vesentlige forskjeller ved 1 års oppfølging. Artikkelen er tilgjengelig for alle: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887618516303887 Les mer »