Norsk forskning på Metakognitiv terapi ved depresjon

Det siste året har det blitt publisert fire studier på Metakognitiv terapi ved depresjon fra norske forskere. Dammen, Papageorgiou og Wells (2015) gjennomførte en åpen studie hvor 11 pasienter med depresjon fikk gruppebasert Metakognitiv terapi over 10 uker. Like etter terapien ble alle pasientene vurdert som friske, og ved oppfølging 6 måneder etter behandling var 91% fortsatt friske. Ved 1 års oppfølging ble 70% vurdert som friske, og ved 2 års oppfølging ble 80% vurdert som friske (Dammen, Papageorgiou & […] Les mer »

MCT-seminar, 16-17 juni 2016 i Oslo

Hovedtemaet for årets seminar er grubling og depresjon, men som vanlig vil det være en fin blanding av klinisk ferdighetstrening og fremvisning av terapi-videoer. Roger Hagen har med flere gjennomført en RCT på MKT ved depresjon ved NTNU, og kommer for å holde innlegg. Praktisk informasjon: Seminaret vil bli avholdt i et egnet lokale i nærheten av Vindern DPS, Oslo. Adressen er Forskningsveien 7, inngang A1 (hovedinngangen). Vi legger opp til en felles middag torsdag kveld. Deltageravgiften er på 250 […] Les mer »