Ny bok redigert av Professor Wells og Dr. Fisher

Treating Depression. MCT, CBT and Third Wave Therapies

Treating Depression. MCT, CBT and Third Wave Therapies Boken inneholder en detaljert beskrivelse av kognitiv-atferdsmessige evidensbaserte tilnærminger til forståelse og behandling av depresjon. Blant annet inneholder boken kapitler om «tradisjonell» kognitiv terapi etter Beck sin modell, aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), mindfullnessbasert kognitiv terapi (MBCT), metakognitiv terapi (MCT) og atferdsaktivering. Boken presenterer den teoretiske bakgrunnen og evidensen for de ulike tilnærmingene, og beskriver inngående hvordan metoden vil anvendt med utgangspunkt i et kasus. Det samme kasuset brukes i alle kapitler om […] Les mer »