Om oss

Norsk Forening for Metakognitiv Terapi (NFMKT) ble stiftet den 31.05.2013 i Kristiansand og skal arbeide for å fremme faglig utvikling og kvalitet ved utøvelse av metakognitiv terapi.

Styret består av:

 Sverre Urnes Johnson

Sverre Urnes Johnson

Psykolog og Ph.D. stipendiat tilknyttet Modum Bad og Universitetet i Oslo. Sverre har gjennomført MCT masterclass level 1 og level 2 og er også veileder på masterclass.

Henrik Nordahl

Henrik Nordahl

Psykolog og Ph.D. stipendiat tilknyttet NTNU og St.Olavs Hospital. Henrik har gjennomført MCT masterclass level 1 og level 2 og er også veileder på masterclass.

Eva Cecilie Orvin

Eva Cecilie Orvin

Overlege ved DPS Aust-Agder, Sørlandet sykehus. Eva Cecilie har gjennomført MCT masterclass level 1 og level 2.

Lars Gregorius Røv

Lars Gregorius Røv

Psykologspesialist og psykologfaglig rådgiver ved Poliklinikken Raskere tilbake, Diakonhjemmet Sykehus. Lars har gjennomført MCT masterclass level I og level 2.

Erlend Hunstad

Erlend Hunstad

Psykolog ved Lofoten DPS, Enhet for dagbehandling. Erlend har gjennomført MCT masterclass level I og level 2.