Oversikt over MCT-terapeuter i Norge

Vi i Norsk Forening for Metakognitiv Terapi (NFMKT) får ofte henvendelser av personer som ønsker å komme i kontakt med behandlere som kan Metakognitiv terapi (MKT). For å være godkjent MKT-terapeut må man minst ha gjennomført og bestått den 2-årige utdannelsen i MKT; "MCT masterclass level 1". Vi oppfordrer alle som ønsker MKT å ta kontakt med terapeuter som har den offisielle godkjenningen. På denne linken http://mct-institute.co.uk/mct-registered-therapists finner man full oversikt over godkjente terapeuter.

Listen nedenfor består av godkjente MKT-terapeuter som har mulighet til å ta imot pasienter gjennom at de for eksempel jobber i privat praksis. Vi i NFMKT har dessverre ikke mulighet til å besvare henvendelser som omhandler å etablere kontakt med MKT-terapeuter.

Akershus | Buskerud | Hordaland | Oslo | RogalandTelemark | Trøndelag

Akershus

Elisabeth T. Ermesjø
Privatpraksis i Jernbaneveien 6A, 1400 Ski
Tlf: 93258803
E-post: eermesjo@gmail.com
www.skipsykolog.no
Jeg jobber også ved: Volvat Med. Senter, avd. Majorstuen

Inger Danneborg
Lege/psykiater
Adr: Vogellund nr 6, 1394 Nesbru
Tlf: 94054533
www.doktordanneborg.no

Tonja Løve
Psykologspesialist i privat praksis
Adr: Fekjan 7B, Nesbru
Tlf: 90925567
Epost: Tonja@psykologene.org

Valborg Helseth
Lege, spesialist i psykiatri, ph.d.
Besøksadresse: Holmen senter, 4.etg.
Postadresse: Vogellund 6, 1394 Nesbru
Tlf. 95 79 15 60

Buskerud

Wenche Løbben
Avtalespesialist i psykiatri
Bragernes Torg 4, 3017 Drammen
E-post: wenche.lobben@gmail.com

Hordaland

Olav Stavsholt
E-post: psykolog-bergen@outlook.com
www.psykolog-bergen.no

Oslo

Amy E. Sexton
psykologspesialist i privat praksis
Slemdalsveien 70, 0373 Oslo
Tlf: 91531909
E-post: psykolog@amysexton.no
www.amysexton.no

Kari Grønneberg
Slemdalsveien 70B, 0370 Oslo
Tlf: 93624995
E-post: kari.groenneberg@gmail.com
www.metakognitivterapi-oslo.no

Sunniva Kleiven Itland
Slemdalsveien 70B, 0370 Oslo
E-post: sunniva@mkt-oslo.no
Tlf: 41221988
www.metakognitivterapi-oslo.no

Rogaland

Anne Lise Mjølsnes
Gnist-psykologer
E-post: annelise@gnist-psykologer.no
www.gnist-psykologer.no

Magnbjørg Ås Harbo
Stavanger Psykologhus
E-post: magnbjorg@stavangerpsykologhus.no
www.stavangerpsykologhus.no

Telemark

Torbjørn Tvedten
Psykiater. Avtalespesialist i Helse Sørøst. Skien.
E-post: torbjorn.tvedten@terapi.nhn.no
Tlf: 94811940
www.terapiogveiledning.no

Kjell M. Håkonsen
Psykologspesialist
E-post: hakos@online.no
Tlf: 90858248
http://www.psykologspesialist.no

Trøndelag

Ismail Cuneyt Guzey
Trondheim
E-post: legeguzey@gmail.com
Tlf: 92638112

Stig Aag
Klinikk 5, Olav Tryggvasons gate 40, 5 etg.
E-post: post@klinikk5.no
www.klinikk5.no
Tlf: 97302360

Vibeke Sakshaug
Sakshaug kognitiv terapi
Værnesgata 9, 2.etg, 7500 Stjørdal
Tlf: 45190606