Personvernspolisen

1. Introduksjon

1.1. Personvernspolisen beskriver hvordan Metacognitive Therapy Institute (MCT-I) bruker og beskytter all informasjon du gir MCT-I når du besøker nettstedet vårt.

1.2. MCT-I er forpliktet til å sikre at personvernet ditt er beskyttet. Skulle vi be deg om å oppgi visse opplysninger som kan identifisere deg når du bruker dette nettstedet, kan du være trygg på at den bare vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

1.3. MCT-I kan endre denne polisen fra tid til annen ved å oppdatere denne siden. Du bør sjekke denne siden fra tid til annen for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer. Denne polisen gjelder fra 25. mai 2018.

2. Kreditering

2.1. Dette dokumentet ble opprettet ved hjelp av en mal fra SEQ Legal (https://seqlegal.com)

3. Datainnsamling og bruk

3.1. Seksjon 2 beskriver:

 • (a) Typer data vi behandler
 • (b) Formål for behandling av datatyper
 • (c) Juridiske grunnlag for behandling

3.2. Brukerdata
Vi kan behandle data om din bruk av nettsiden vår. Bruksdata inkluderer din IP-adresse, lengden på besøk, sidevisninger, frekvens, timing og mønster for besøket. Disse dataene kommer fra vårt analyse-system og brukes til å analysere bruken av nettstedet. Disse dataene behandles på grunnlag av samtykke ELLER våre legitime interesser, inkludert overvåkning og forbedring av vår nettside og tjenester.

3.3. Profildata
Vi kan behandle din informasjon i din personlige profil ("profildata"). Profildataene kan omfatte ditt navn, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, arbeidsstedsadresse, opplæringsdetaljer og ansettelsesdetaljer. Profildataene kan behandles for å muliggjøre og overvåke din bruk av nettstedet og tjenestene våre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig forvaltning av vår nettside og forretning ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller å ta skritt, på forespørsel fra deg, om å inngå en slik kontrakt.

3.4. Transaksjonsdata
Vi kan behandle data om dine transaksjoner som inkluderer kjøp av varer og tjenester via vår nettside. Data som er samlet inn via transaksjonsdata, inkluderer din kontaktinformasjon, kortinformasjon og transaksjonsdetaljer. Transaksjonsdataene kan behandles med det formål å levere de innkjøpte varene og tjenestene og holde ordentlig opptegnelse av disse transaksjonene. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt, på din forespørsel, om å inngå en slik kontrakt og våre legitime interesser, nemlig riktig forvaltning av vår nettside og forretning.

3.5. Varslingsdata
Vi kan behandle informasjon du gir til oss med formål om å abonnere på våre e-postvarsler og/eller nyhetsbrev ("varslingsdata"). Varslingsdataene kan behandles med det formål å sende deg de relevante varsel og/eller nyhetsbrev. Det rettslige grunnlag for denne behandlingen er et samtykke.

3.6. Korrespondensdata
Vi kan behandle informasjon som finnes i eller relatert til enhver form for kommunikasjon du sender til oss ("korrespondansedata"). Korrespondansedataene kan inkludere kommunikasjonsinnhold og metadata knyttet til kommunikasjonen. Vår nettside vil generere metadata knyttet til kommunikasjon gjort ved hjelp av kontaktskjemaene for nettsiden. Korrespondansedataene kan behandles med det formål å kommunisere med deg og arkivering. Det rettslige grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettsiden og våre forretninger og kommunikasjon med brukere.

4. Gi personlige opplysninger til andre

4.1. Vi kan oppgi dine personopplysninger til våre medlemsavdelinger etter behov for de formål og juridiske grunner som er nevnt ovenfor. En liste over MCT-I-grener finnes på www.mct-institute.co.uk.

4.2. Dine personopplysninger kan utleveres til våre profesjonelle rådgivere i den hensikt å opprettholde forsikring, håndtere risiko, få faglige råd, eller etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav, enten i rettsmøter eller ved en administrativ- eller utenfor-rettslig fremgangsmåte.

4.3. Finansielle transaksjoner knyttet til vår nettside og tjenester håndteres av våre betalingsformidlere, PayPal. Vi vil dele transaksjonsdata med våre betalingstjenestetilbydere bare i den grad det er nødvendig for å behandle din betaling, refusjon av slike betalinger og håndtering av klager og spørsmål knyttet til slike utbetalinger og tilbakebetalinger. Du kan finne informasjon om leverandørens retningslinjer for personvern og praksis på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev.

4.4. Dine personopplysninger vil ikke bli delt med noen tredjepartsorganisasjoner

5. Internasjonale overføringer av dine personlige opplysninger

5.1. I dette avsnittet gir vi informasjon om omstendighetene der personopplysningene dine kan overføres til land utenfor EØS-området

5.2. Vi har fasiliteter i Norge. Europa-kommisjonen har tatt en "tilstrekkelig beslutning" med hensyn til databeskyttelseslovgivningen i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil bli beskyttet av hensiktsmessige garantier, nemlig bruken av standard databeskyttelsesklausuler vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen, en kopi av disse kan hentes fra https://ec.europa.eu/info/law_en.

5.3. Vertsinnretningene for nettstedet vårt ligger i Storbritannia for MCT-I og i vår henseende MCT filial land. Europa-kommisjonen har gjort en "tilstrekkelig beslutning" med hensyn til databeskyttelseslovgivningen i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil bli beskyttet av passende garantier, nemlig bruken av standard databeskyttelsesklausuler vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen, en kopi som du kan få fra https://ec.europa.eu/info/law_en.

5.4. Du anerkjenner at personopplysninger du sender inn for publisering via vår nettside eller tjenester, kan være tilgjengelige via internett over hele verden. Vi kan ikke hindre bruk av (eller misbruk) av slike personopplysninger av andre.

6. Beholdning og sletting avpersonlig informasjon

6.1. Seksjon 6 angir retningslinjene og prosedyren for dataoppbevaring, som er utformet for å sikre at vi overholder våre rettslige forpliktelser i forbindelse med oppbevaring og sletting av personopplysninger.

6.2. Personlige data som vi behandler for ulike formål, skal ikke holdes lenger enn det er nødvendig for formålet. Retensjonsperioder vil variere i henhold til datatypen og årsaken til at vi har innhentet dataene til å begynne med. Vi har prosedyrer på plass angående våre retensjonsperioder som kontinuerlig vurderes for behandling av dine personlige data.

6.3. Uten hensyn til de andre bestemmelsene i denne paragraf 5, kan vi beholde dine personlige opplysninger der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen person.

7. Endringer

7.1. Vi kan oppdatere denne policyen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på vår nettside.

7.2. Du bør sjekke denne siden innimellom for å sikre at du er fornøyd med endringer i denne policyen.

7.3. Vi vil varsle deg om betydelige endringer i denne policyen via e-post.

8. Dine rettigheter

8.1. Vi har oppsummert dine rettigheter i henhold til databeskyttelsesloven. Noen av rettighetene er komplekse, og ikke alle detaljene er inkludert i våre sammendrag. Følgelig bør du lese de relevante lover og veiledning fra reguleringsmyndighetene for en fullstendig forklaring på disse rettighetene.

8.2. Dine hovedrettigheter i henhold til databeskyttelsesloven er:

 • (a) retten til tilgang;
 • (b) retten til rettelse;
 • (c) retten til å slette;
 • (d) retten til å begrense databehandling;
 • (e) retten til å motsette seg databehandling;
 • (f) retten til dataportabilitet;
 • (g) retten til å klage til en tilsynsmyndighet og
 • (h) retten til å trekke tilbake samtykke.

8.3. Du har rett til bekreftelse om hvorvidt vi behandler dine personlige opplysninger og, hvor vi gjør det, tilgang til personopplysningene, sammen med visse tilleggsopplysninger. Den tilleggsinformasjonen inneholder detaljer om formålet med behandlingen, kategoriene av personopplysninger og mottakerne av personopplysningene. Å yte rettigheter og friheter til andre er ikke berørt, vi vil gi deg en kopi av dine personlige data.

8.4. Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger om deg utbedret og, med hensyn til behandlingens formål, å få ufullstendige personopplysninger om deg fullført.

8.5. Du har rett til sletting av dine personlige data uten unødig forsinkelse. Disse forholdene inkluderer: Personopplysninger er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet; du trekker samtykke til samtykkebasert behandling Du protesterer mot behandlingen i henhold til visse regler for gjeldende lov om databeskyttelse; behandlingen er for direkte markedsføringsformål; og personopplysningene har blitt behandlet ulovlig. Det er imidlertid unntak av retten til å slette. De generelle unntakene inkluderer hvor behandling er nødvendig: for utøvelse av retten til ytringsfrihet og informasjon; for å overholde en juridisk forpliktelse eller for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.

8.6. Under noen omstendigheter har du rett til å begrense behandlingen av dine personlige data. Disse omstendighetene er: du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene; behandling er ulovlig, men du motsetter sletting; Vi trenger ikke lenger personopplysningene for vår behandling, men du krever personopplysninger for etablering, trening eller forsvar av rettslige krav; og du har protestert mot behandling, i påvente av bekreftelsen av denne innsigelsen. Når behandlingen er begrenset på dette grunnlag, kan vi fortsette å lagre dine personlige data. Vi vil imidlertid bare ellers behandle de: med ditt samtykke; for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav for beskyttelse av rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktig offentlig interesse.

8.7. Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger av grunner knyttet til din spesielle situasjon, men bare i den utstrekning at det juridiske grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for: utførelsen av en oppgave utført i offentlig interesse eller i utøvelse av enhver offisiell myndighet i oss eller formålene med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart. Hvis du gjør en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle personlige opplysninger, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for etablering, trening eller forsvar av rettslige krav.

8.8. Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personlige data for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføring). Hvis du gjør en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle dine personlige data for dette formålet.

8.9. Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål av grunner knyttet til din spesielle situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av hensyn til allmennhetens interesse.

8.10. I den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personlige data er:

 • (a) samtykke eller
 • (b) at databehandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt til som du er deltager på, eller for å ta skritt på forespørsel før inngå en kontrakt, og slik behandling utføres automatisert, noe som betyr at du har rett til å motta dine personlige opplysninger fra oss i en strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Men denne rettigheten gjelder ikke hvor det vil påvirke rettigheter for andre.

8.11. Hvis du mener at vår behandling av din personlige informasjon krenker databeskyttelsesloven, har du en juridisk rett til å sende inn en samtykke til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gjøre det i EU-medlemsstaten til ditt faste bosted, ditt arbeidssted eller stedet for det påståtte brudd.

8.12. I den utstrekning at det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personlige opplysninger er samtykket, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før uttaket.

8.13. Du kan utøve noen av dine rettigheter i forhold til dine personlige opplysninger ved skriftlig varsel til oss.

9. Informasjonskapsler

9.1. En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes av en webserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

9.2. Informasjonskapsler kan være enten "vedvarende" informasjonskapsler eller "periodevis" informasjonskapsler: En vedvarende informasjonskapsel lagres av en nettleser og forblir gyldig til den fastsatte utløpsdatoen, med mindre den er slettet av brukeren før utløpsdatoen. En informasjonskapsel om en periode/økt, derimot, vil utløpe ved slutten av brukerøkten, når nettleseren er stengt.

9.3. Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

10. Informasjonskapsler som vi bruker

10.1. Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:

 • (a) autentisering - vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt og når du navigerer på nettstedet vårt (informasjonskapsler brukt til dette formålet er: identifisere “cookies”);
 • (b) status - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å avgjøre om du er logget inn i vår nettside (informasjonskapsler brukt til dette formålet er: identifisering av informasjonskapsler);
 • (c) personalisering - vi bruker informasjonskapsler for å lagre informasjon om dine preferanser og å tilpasse nettstedet for deg (informasjonskapsler brukt til dette  Formålet er å identifisere informasjonskapsler);
 • (d) sikkerhet - vi bruker informasjonskapsler som et element i sikkerhetsforanstaltninger som pleide å være beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre svindelaktig bruk av pålogging legitimasjon, og for å beskytte vårt nettsted og tjenester generelt (informasjonskapsler brukt for dette formålet er: identifisere cookies];
 • (e) analyse - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å analysere bruken og ytelsen til vår nettside og tjenester (informasjonskapsler brukt til dette formålet er: identifisere cookies); og
 • (f) cookie samtykke - vi bruker informasjonskapsler for å lagre dine preferanser i forhold til bruk av informasjonskapsler mer generelt (informasjonskapsler brukt til dette formålet er: identifisere kapsler).

11. Informasjonskapsler som brukes av våre tjenesteleverandører

11.1. Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

11.2. Vi bruker Google Analytics til å analysere bruken av nettstedet vårt. Google Analytics samler informasjon om bruk av nettstedet ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen som er samlet om nettstedet vårt, brukes til å lage rapporter om bruken av nettstedet vårt. Googles retningslinjer for personvern er tilgjengelig på: https://www.google.com/policies/privacy/. De relevante informasjonskapslene er: identifisere informasjonskapsler.

12. Administrere informasjonskapsler

12.1. De fleste nettlesere lar deg nekte å godta informasjonskapsler og slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre det varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletning av informasjonskapsler via disse linkene:

13. Våre detaljer

13.1. Dette nettstedet eies og drives av MCT Institute

13.2. Du kan kontakte oss ved hjelp av vårt kontaktskjema

14. Databeskyttelsesansvarlig

14.1. Vår databeskyttelsesansvarliges kontaktinformasjon er:
dataprotection@mctinstitute.co.uk
+44 (0)161 276 5348

Supervisory Authority
The Information Commissioner’s Office (ICO)
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
England, UK
+44 (0)162 554 5745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk/