Randomisert kontrollert studie (RCT) fra NTNU på depresjon

En randomisert kontrollert studie fra NTNU som sammenligner effekten av MCT for depresjon med venteliste kontroll ble nylig publisert. Resultatene viste at ca 70-80% av pasientene som fikk MCT kunne klassifiseres som friske etter endt behandling.

Artikkelen er tilgjengelig for alle:

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.00031/full