Norsk forskning på sosial angst og MCT

I Oktober 2016 ble det publisert en randomisert kontrollert studie fra NTNU som har undersøkt effekten av kognitiv terapi (med et økt fokus på metakognitive terapi-elementer) sammenlignet med paroxetine (SSRI-preparat), kombinasjonen av disse to, og pille-placebo. Studien viste at 70 % av pasientene som kun fikk psykologisk behandling ble helt friske på 12 timer. Dette var et bedre resultat enn for gruppen som mottok både psykologisk behandling og medisiner. I gruppen som fikk kun medisiner, ble omtrent 20 % friske […] Les mer »

Ny artikkel om oppmerksomhetstrening (ATT) og eksekutivfunksjon hos barn

Can the attention training technique turn one marshmallow into two? Improving children’s ability to delay gratification. Joanne Murray, Anna Theakston, Adrian Wells Marshmallow-testen måler evne til å utsette tilfredsstillelse, (du kan få en godteribit nå, eller to om 13 minutter) som man tenker er et aspekt ved eksekutiv kontroll. Barn som evner å utsette tilfredsstillelse (utøve effektiv selvregulering) har større sannsynlighet for å være emosjonelt stabile og suksessfulle senere i livet. Dette er imidlertid dårlig nytt for de barna som […] Les mer »