Randomisert kontrollert studie (RCT) fra NTNU på depresjon

En randomisert kontrollert studie fra NTNU som sammenligner effekten av MCT for depresjon med venteliste kontroll ble nylig publisert. Resultatene viste at ca 70-80% av pasientene som fikk MCT kunne klassifiseres som friske etter endt behandling. Artikkelen er tilgjengelig for alle: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.00031/full Les mer »

Norsk forskning på Metakognitiv terapi ved depresjon

Det siste året har det blitt publisert fire studier på Metakognitiv terapi ved depresjon fra norske forskere. Dammen, Papageorgiou og Wells (2015) gjennomførte en åpen studie hvor 11 pasienter med depresjon fikk gruppebasert Metakognitiv terapi over 10 uker. Like etter terapien ble alle pasientene vurdert som friske, og ved oppfølging 6 måneder etter behandling var 91% fortsatt friske. Ved 1 års oppfølging ble 70% vurdert som friske, og ved 2 års oppfølging ble 80% vurdert som friske (Dammen, Papageorgiou & […] Les mer »

Ny bok redigert av Professor Wells og Dr. Fisher

Treating Depression. MCT, CBT and Third Wave Therapies

Treating Depression. MCT, CBT and Third Wave Therapies Boken inneholder en detaljert beskrivelse av kognitiv-atferdsmessige evidensbaserte tilnærminger til forståelse og behandling av depresjon. Blant annet inneholder boken kapitler om «tradisjonell» kognitiv terapi etter Beck sin modell, aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), mindfullnessbasert kognitiv terapi (MBCT), metakognitiv terapi (MCT) og atferdsaktivering. Boken presenterer den teoretiske bakgrunnen og evidensen for de ulike tilnærmingene, og beskriver inngående hvordan metoden vil anvendt med utgangspunkt i et kasus. Det samme kasuset brukes i alle kapitler om […] Les mer »