Velkommen til gjensidige veiledningsseminaret i metakognitiv terapi fra 5. juni til 6. juni i Kristiansand

Som tidligere eller nåværende deltager på MCT-masterclass har du nå muligheten til å delta på en norsk samling i metakognitiv terapi.
Samlingen arrangeres nå for tredje gang, og tilbakemeldingene har vært gode.

Formålet med samlingen i metakognitiv terapi er tredelt;
1.) Gjensidig veiledning i metakognitiv terapi med det formål å forbedre kliniske ferdigheter.
2.) Diskusjon om videre arbeid med metakognitiv terapi i Norge.
3.) Knytte kontakter med behandlere som arbeider med metakognitiv terapi.

Vedlagt følger tentativt program for det gjensidige veiledningsseminaret i metakognitiv terapi fra 5. juni til 6. juni i Kristiansand
Påmelding sendes til sverreurnesjohnson[at]gmail.com innen 31. januar.

Program for gjensidig veiledningsseminar i metakognitiv terapi

Formål: Knytte kontakter blant terapeuter som arbeider med metakognitiv terapi i Norge, samt bidra til faglig utvikling.

Praktisk informasjon: Seminaret vil bli avholdt i et egnet lokale ved Sørlandets sykehus, Kristiansand. Det arrangeres en felles middag torsdag kveld.

Torsdag 5. juni
Dagen begynner med en morgenøkt bestående både av diskusjon i plenum samt diskusjon i smågrupper. Det vil bli vist video. Ta med kliniske problemstillinger som er velegnet for diskusjon. Det vil bli lagt opp til rollespill.

10.00 – 10.30 Velkommen
10.30 – 12.00 Diskusjon av klinisk kasus i plenum (video)
12.15 – 13.15 Lunsj
13.30 – 15.30 Diskusjon av klinisk materiale i smågrupper
15.45 – 16.00 Oppsummering av diskusjonen i smågruppene
16.00 – 17.00 Årsmøte

Kveld: Sosial samling

Fredag 6. juni
Dagen begynner med en ny diskusjon av kliniske saker i plenum, deretter i smågrupper.

09.30 – 12.00 Diskusjon av klinisk kasus i plenum (video)
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Diskusjon av klinisk materiale i smågrupper
14.30 – 15.45 Oppsummering fra smågruppene
15.45 – 16.00 Evaluering og oppsummering ved Sverre Urnes Johnson og Gunvor Launes

Hilsen,
Sverre Urnes Johnson og Gunvor Launes

Påmelding sendes til sverreurnesjohnson[at]gmail.com innen 31. januar.