About Us

Sverre Urnes Johnson ­– Leder.

Førsteamanuensis og Psykologspesialist ved Universitetet i Oslo og Modum Bad. Sverre har gjennomført MCT Masterclass level 1 og level 2 og er veileder og foreleser på MCT Masterclass.

Henrik Nordahl – Styremedlem

Førsteamanuensis og Psykologspesialist ved NTNU og St. Olavs Hospital. Henrik har gjennomført MCT Masterclass level 1 og level 2 og er veileder og foreleser på MCT Masterclass.

Aksel Lindstad – styremedlem

Konstituert psykologspesialist Raskere tilbake, Vinderen DPS Aksel har gjennomført MCT Masterclass level 1 og level 2

Eva Cecilie Orvin – styremedlem

Overlege/ psykiater ved DPS, Sørlandet sh. Arendal. Eva Cecilie har gjennomført MCT Masterclass level 1 og level 2.

Erlend Hunstad – styremedlem

Psykologspesialist ved Lofoten og Vesterålen DPS, enhet for kognitiv terapi (EKT) Erlend har gjennomført MCT Masterclass level 1 og 2