About Us

Sverre Urnes Johnson

Psykolog og Ph.D. stipendiat tilknyttet Modum Bad og Universitetet i Oslo. Sverre har gjennomført MCT masterclass level 1 og level 2 og er også veileder på masterclass.

Sverre Urnes Johnson

Psykolog og Ph.D. stipendiat tilknyttet Modum Bad og Universitetet i Oslo. Sverre har gjennomført MCT masterclass level 1 og level 2 og er også veileder på masterclass.

Sverre Urnes Johnson

Psykolog og Ph.D. stipendiat tilknyttet Modum Bad og Universitetet i Oslo. Sverre har gjennomført MCT masterclass level 1 og level 2 og er også veileder på masterclass.

Sverre Urnes Johnson

Psykolog og Ph.D. stipendiat tilknyttet Modum Bad og Universitetet i Oslo. Sverre har gjennomført MCT masterclass level 1 og level 2 og er også veileder på masterclass.

Sverre Urnes Johnson

Psykolog og Ph.D. stipendiat tilknyttet Modum Bad og Universitetet i Oslo. Sverre har gjennomført MCT masterclass level 1 og level 2 og er også veileder på masterclass.

Sverre Urnes Johnson

Psykolog og Ph.D. stipendiat tilknyttet Modum Bad og Universitetet i Oslo. Sverre har gjennomført MCT masterclass level 1 og level 2 og er også veileder på masterclass.

Sverre Urnes Johnson

Psykolog og Ph.D. stipendiat tilknyttet Modum Bad og Universitetet i Oslo. Sverre har gjennomført MCT masterclass level 1 og level 2 og er også veileder på masterclass.

Sverre Urnes Johnson

Psykolog og Ph.D. stipendiat tilknyttet Modum Bad og Universitetet i Oslo. Sverre har gjennomført MCT masterclass level 1 og level 2 og er også veileder på masterclass.