Velkommen til Norsk forening for Metakognitiv terapi (NFMKT)

Vi er den norske avdelingen av “Metacogntive Therapy Institute (MCT-I)”.

MCT-I ble grunnlagt av Professor Adrian Wells ved Universitetet i Manchester, England, og Professor Hans M. Nordahl ved Norges Teknisk Naturvitenskapelig universitet (NTNU) i Trondheim. MCT-I jobber for å utvikle effektive psykologiske behandlingsmetoder, og opplæring av behandlere i disse metodene.

Norsk forening for Metakognitiv terapi (NFMKT) er et interessefellesskap for alle som arbeider med psykiske lidelser og som har en særlig interesse for Metakognitiv terapi (MKT) i Norge. NFMKT søker å bidra til å styrke norske terapeuters kompetanse og kvalitet i utførelsen av MKT.

Hva er metakognitiv Terapi (MCT) og hvilke lidelser finnes det behandling for?

MCT er en effektiv og regulert evidensbasert psykoterapi. For å bli en godkjent MCT-I- terapeut må man gjennomføre en kvalitetssikret profesjonell utdanning og opplæring. For en oversikt over godkjente MCT-terapeuter, gå til oversiktssiden for godkjente terapeuter.

Nyheter

Besøk MCT-Institute sin offisielle hjemmeside.