MCT Institute Nordic BranchVelkommen til Norsk forening for Metakognitiv terapi (NFMKT)

NFMKT er den norske avdelingen av «The Metacognitive Therapy Institute (MCT-I)». MCT-I ble grunnlagt av Professor Adrian Wells ved Universitetet i Manchester, England, og Professor Hans M. Nordahl ved Norges Teknisk Naturvitenskapelig universitet (NTNU) i Trondheim. MCT-I jobber for å utvikle effektive psykologiske behandlingsmetoder, og for å trene opp behandlere i disse metodene.

Norsk forening for Metakognitiv terapi (NFMKT) er et interessefellesskap for alle som arbeider med psykiske lidelser og som har en særlig interesse for Metakognitiv terapi (MKT) i Norge.

Medlemskap innebærer at den offisielle 2-årige utdannelsen i MKT må være påbegynt; MCT masterclass level 1.

NFMKT søker å bidra til å styrke norske terapeuters kompetanse og kvalitet i utførelsen av MKT.

Hva er Metakognitiv terapi (MCT) og hvilke lidelser finnes det behandling for?

Metakognitiv terapi retter seg spesielt mot en form for tenkning som kjennetegner en rekke psykiske lidelser. Denne typen tenkning, kalt kognitiv oppmerksomhetssyndrom (KOS), består av bekymring, grubling, oppmerksomhet på farer, og uhensiktsmessige mestringsstrategier. Dette bidrar til å opprettholde psykiske vansker, og kan i tillegg medføre en sårbarhet for å utvikle nye psykiske plager. Behandlingsfokuset i metakognitiv terapi går ut på på å sette pasienten i stand til å redusere tiden man bruker i KOS, og til å øve opp en mer avkoblet og fleksibel tenkning.

Metakognitiv terapi brukes nå til å behandle lidelser som:
  • Generalisert angstlidelse (GAD)
  • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
  • Tvangslidelse (OCD)

Klikk her for å lese mer om MCT

  • Sosial fobi
  • Depresjon
  • Helseangst
MCT: Innovasjon gjennom forskning metakognitiv terapi