MCT Masterclass i Oslo – 2022-2023

MCT Masterclass, er en 2-årig utdanningen i Metakognitiv terapi, som blir arrangert i Oslo for femte gang. Utdanningsprogrammet arrangeres av Metacognitive Therapy Institute®Ltd (MCT-I), og er ledet av Henrik Nordahl, Ph.D og Odin Hjemdal, Ph.D.  

 

Metakognitiv Terapi (MCT) er en innovativ evidensbasert metode som kan brukes til å behandle et bredt spekter av psykiske lidelser.  

 

Utdanningen vil gjennomføres i perioden september 2024 til juni 2026, og vil bli holdt i Oslo. Norske og internasjonale forelesere vil holde undervisningen. Det vil bli individuell veiledning på saker på regelmessig basis med oppnevnte veiledere som er eksperter i MCT. Veiledningsprosessen gjennomføres via veiledningslogger som kan sendes mellom kandidat og veileder på epost. Kursrekken består av 8 to-dagers samlinger. To samlinger høsten 2024, to samlinger våren 2025, to samlinger høsten 2025 og to samlinger våren 2026. Du vil lære hvordan man bruker MCT for forskjellige spesifikke lidelser. Oversikten over de allerede planlagte samlingene er som følger:

Kurs

Tema

Kursleder(e)

Dato

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MCT: Introduksjn

MCT for GAD

MCT for MDD

MCT for PTSD

MCT for OCD

MCT for SAD

MCT for BPD

Psykose/oppsummering

Henrik Nordahl/Odin Hjemdal

Henrik Nordahl/Odin Hjemdal

Odin Hjemdal/Henrik Nordahl

Sverre Urnes Johnson/Henrik/Odin

Henrik Nordahl/Odin Hjemdal

Henrik Nordahl/Odin Hjemdal

Hans M Nordahl

12-13 September 2024

19-20 November 2024

6-7 Mars 2025

12-13 Juni 2025

4-5 September 2025

20-21 November 2025

11-12 Mars 2026

Kursbekreftelse og diplom

For å få kursbekreftelse, kreves at man deltar på minst 6 kurssamlinger. De som i tillegg består loggveiledningen og noen andre tilleggskrav vil oppnå «MCT masterclass level 1 diploma», og kan dermed titulere seg som MCT-Institute®registered therapist som er et varemerke og en beskyttet tittel. 

Avgift

Kursavgiften er på 59.900 kr og inkluderer alle kursene, veiledning, kursmateriell, samt lunsj og forfriskninger på kursdager. Avgiften kan betales samlet eller med inntil 4 avdrag. Dersom deltager trekker seg etter påbegynt masterclass, vil 25% av kursavgiften ikke refunderes. 

Veiledning

Alle vil bli tildelt en veileder som kan kommunisere på norsk eller skandinavisk og som har hovedansvar for oppfølging av den enkelte gjennom utdanningen. Veiledningen vil bli gitt via standardiserte skriftlige veiledningslogger, som kan skrives på norsk eller skandinavisk. 

Språk

Det offisielle språket på dette utdanningsprogrammet vil være norsk. Likevel vil enkelte kurs holdes på engelsk. Noe kursmateriell er også på engelsk. 

Annen informasjon

  • Undervisningen holdes vanligvis fra 09.00 til 16.00 på dag 1, og fra 09.00 til 15.30 på dag 2.

  • Kurssted vil annonseres nærmere, men vil være sentralt i Oslo. Samlinger kan bli avholdt digitalt om det er hensiktsmessig eller nødvendig.

  • Deltakere må selv ordne med reising og overnatting.

  • Den beste måten å finne relevant litteratur og materiell er via: www.mct-institute.com .

  • MCT-I har en egen norsk forening; Norsk Forening for Metakognitiv Terapi (NFMKT): www.mct-institute.no hvor deltakere på MCT masterclass er velkomne som medlemmer. Informasjon om medlemskapet vil bli gitt på utdanningen.

knad: Hvordan og når

For å søke om opptak til utdanningen må du sende kontaktinformasjon og en kort CV (maks 3 sider) som inneholder informasjon om din utdanning, autorisasjon som helsepersonell (HPR-nummer), og klinisk erfaring til: mctmasterclassnorge@gmail.com

Ettersom det er begrenset plasser i utdanningsprogrammet, vil søknader bli vurdert i den rekkefølgen de blir mottatt. Utdanningen er kun åpen for autorisert helsepersonell med relevant klinisk erfaring.

Søknadsfrist

Innen 20 august 2024. Påmelding er bindende

Sporsmål eller videre informasjon

Hvis du har spørsmål eller trenger videre informasjon må du gjerne kontakte Odin Hjemdal og Henrik Nordahl på: mctmasterclassnorge@gmail.com

Annen Informasjon

Tider for samlinger og veiledning: Undervisningsdagen varer normalt fra kl. 10.00 til kl. 17.00 på dag 1 av samlingen, og på dag 2 fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

 

Informasjon om bestilling: Du kan ønske å ordne dine egne bestillinger for reise og opphold. Vår organisator kan gi informasjon om passende hoteller og tilgang til kurslokasjoner osv. 

 

Tilbakemelding: Vi søker kontinuerlig å tilpasse og forbedre utdanningen til å møte deltakernes læringsbehov. For å fasilitere denne prosessen spør vi normalt deltakere om å fullføre MCT-I tilbakemeldingsskjemaer ved slutten av samlinger.

 

Utgifter: Utgifter som for eksempel reise/opphold og noe lunsj og forfriskninger må dekkes av deltakerne. Mer informasjon om kostnader vil bli gitt av din organisator. 

 

Andre betingelser: Du er nødt til å presentere på engelsk både muntlig og skriftlig så engelsken din må være god. Det forventes at du opptrer i henhold til kravene fra MCT-Institute. Du vil promotere evidensbasert behandling og MCT, bidra i forebygging av mentale helseutfordringer og være aktiv i profesjonelle settinger med å kommunisere og dele kunnskap lært fra MCT praksis og forskning.

Nettadresse

Den beste måten å få tilgang på litteratur og testmateriell er gjennom følgende nettadresse: www.mct-institute.com

Språk

MCT Masterclass er et internasjonalt utdanningsprogram så det offisielle språket i undervisning og veiledning er engelsk.

Når og hvordan søke

For å være kvalifisert for utdanningen m du være terapeut og behandle pasienter gjennom utdanningsprogrammet. 

For å søke kan du sende din CV (maks 3 sider) med beskrivelse av din kliniske erfaring og kontaktinformasjon. Søknaden skal sendes på e-post til Dr. Hans M Nordahl (hmor-n@online.no)