Medlemskap

Velkommen til MCT Masterclass utdanningen. Vi har trent over 250 terapeuter i MCT fra mer enn 10 land. MCT Masterclass tar sikte på å forsørge den beste treningen for klinikere eller spesialister for å utvikle et høyt kompetansenivå i MCT. Dette utdanningsprogrammet arrangeres av the Metacognitive Therapy Institute i Manchester og Trondheim. Professor Adrian Wells og professor Hans M. Nordahl er ansvarlige for programmet. I tillegg forsørger tilknyttede organisasjoner av MCT-I i Storbritannina veiledning og ledelse av utdanningen. Alle veiledere er erfare kliniske psykologer og har blitt trent i MCT og arbeider som klinikere og veiledere i helsetjenester og/eller akademia.

Betingelser

Tilstedeværelse og vurderinger: Alle deltakere må delta på minst 6 samlinger for å kunne motta kursbevis. I tillegg må alle deltakere levere inn en video av en MCT time halvveis inn i utdanningen for tilbakemelding og evaluering. Evalueringen gjennomføres av din «buddy» basert på en kompetansesrangeringsskala. Deltakere forventes også å delta i gruppeveiledningssesjonene med en ekspertveileder som holdes på samlingene. Det er et kurskrav at deltakere leverer inn minimum 10 fullførte veiledningslogger via epost og som godkjennes før de kan motta sin level 1 diplom. 

 

To nivåer av godkjenning er tilgengelig ved gjennomføring av programmet. De som ikke fullfører den nødvendige veiledningen men som ellers møter kurskravene, får et kursbevis («certificate of attendance»). De som møter alle kurskravene i form av oppmøte, veiledning og annet, vil få tildelt «nivå 1 diplom». Nivå 1 diplom danner grunnlag for å MCT-I registrering og bruk av en beskyttet tittel. Det fører også til at man er kvalifisert for høyere nivå av trening og utdanning. 

 

Avgifter: Kursavgiften er 4950GBP for hele utdanningen. Dette inkluderer kurssamlingene, veiledning, utstyr, forelesningsslides og materiell som deles ut på samlingene. Avgiften kan betales i to eller flere avdrag. 

 

Etikk: Alle deltakere må følge nøye med på de etiske og moralske retningslinjer gjennom utdanningen. Kunnskap som deles om pasienter og andre terapeuter under opplæringen må be håndtert ansvarlig og med respekt og forsiktighet. Pasient-relatert materiale er konfidensielt og må ikke bli kommunisert til andre personer. Konfidensialitet og anonymitet for pasienter må opprettholdes til enhver tid. Ethvert brudd med disse kravene eller annen profesjonell uredelighet vil føre til avslutning av kandidatens opplæring i MCT Masterclass.

Annen Informasjon

Tider for samlinger og veiledning: Undervisningsdagen varer normalt fra kl. 10.00 til kl. 17.00 på dag 1 av samlingen, og på dag 2 fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

 

Informasjon om bestilling: Du kan ønske å ordne dine egne bestillinger for reise og opphold. Vår organisator kan gi informasjon om passende hoteller og tilgang til kurslokasjoner osv. 

 

Tilbakemelding: Vi søker kontinuerlig å tilpasse og forbedre utdanningen til å møte deltakernes læringsbehov. For å fasilitere denne prosessen spør vi normalt deltakere om å fullføre MCT-I tilbakemeldingsskjemaer ved slutten av samlinger.

 

Utgifter: Utgifter som for eksempel reise/opphold og noe lunsj og forfriskninger må dekkes av deltakerne. Mer informasjon om kostnader vil bli gitt av din organisator. 

 

Andre betingelser: Du er nødt til å presentere på engelsk både muntlig og skriftlig så engelsken din må være god. Det forventes at du opptrer i henhold til kravene fra MCT-Institute. Du vil promotere evidensbasert behandling og MCT, bidra i forebygging av mentale helseutfordringer og være aktiv i profesjonelle settinger med å kommunisere og dele kunnskap lært fra MCT praksis og forskning.

Nettadresse

Den beste måten å få tilgang på litteratur og testmateriell er gjennom følgende nettadresse: www.mct-institute.com

Språk

MCT Masterclass er et internasjonalt utdanningsprogram så det offisielle språket i undervisning og veiledning er engelsk.

Når og hvordan søke

For å være kvalifisert for utdanningen m du være terapeut og behandle pasienter gjennom utdanningsprogrammet. 

For å søke kan du sende din CV (maks 3 sider) med beskrivelse av din kliniske erfaring og kontaktinformasjon. Søknaden skal sendes på e-post til Dr. Hans M Nordahl (hmor-n@online.no)