MCT Masterclass i Oslo – 2022-2023

MCT Masterclass, den 2årige utdanningen i Metakognitiv terapi blir for tredje gang arrangert i Oslo, Norge. Utdanningsprogrammet arrangeres av Metacognitive Therapy Institute®Ltd (MCT-I). 

 

Metakognitiv Terapi (MCT) er en innovativ evidensbasert behandlingsform som kan brukes til å behandle et bredt spekter psykiske lidelser.  

 

Utdanningen vil gjennomføres i perioden mars 2022 til Desember 2023, og vil bli holdt i Oslo. Norske og internasjonale forelesere vil holde undervisningen. Det vil bli individuell veiledning på saker på regelmessig basis med oppnevnte veiledere som er eksperter i MCT. Veiledningsprosessen gjennomføres via veiledningslogger som kan sendes mellom kandidat og veileder på epost. Kurs vil bli holdt totalt 8 ganger; 2 samlinger vår og høst i 2022 og 2023. Du vil lære hvordan man bruker MCT for forskjellige spesifikke lidelser. Oversikten over de allerede planlagte samlingene er som følger:

Kursoversikt Merknad:

Datoer for 2023 vil bli bekreftet innen høsten 2022

Kursbekreftelse og diplom

For å få kursbekreftelse, kreves at man deltar på minst 6 kurssamlinger. De som i tillegg består loggveiledningen og noen andre tilleggskrav vil oppnå «MCT masterclass level 1 diploma», and kan dermed titulere seg som MCT-Institute®registered therapist som er en registrert og beskyttet tittel. 

Avgift

Kursavgiften er på 58.800 kr og inkluderer alle kursene, veiledning, kursmateriell, samt lunsj og forfriskninger på kursdager. Avgiften kan betales samlet eller over flere avdrag.

Veiledning

Alle vil bli tildelt en veileder som kan kommunisere på norsk eller skandinavisk og som har hovedansvar for oppfølging av den enkelte gjennom utdanningen. Veiledningen vil bli gitt via standardiserte skriftlige veiledningslogger.

Språk

Det offisielle språket på dette utdanningsprogrammet vil være norsk. Likevel vil enkelte kurs holdes på engelsk. All veiledning kan foregå på norsk, og det meste av kursmateriell vil også være tilgjengelig på norsk.

Annen informasjon

Undervisningen holdes vanligvis fra 10.00 til 16.30 på dag 1, og fra 09.00 til 15.30 på dag 2.
Kurssted vil annonseres nærmere, men vil være sentralt i Oslo. Samlinger kan bli avholdt digitalt om det er hensiktsmessig eller nødvendig.
Deltakere må selv ordne med reising og overnatting.
Den beste måten å finne relevant litteratur og materiell er via: www.mct-institute.com
MCT-I har en egen norsk forening; Norsk Forening for Metakognitiv Terapi (NFMKT): www.mct-institute.no hvor deltakere på MCT masterclass er velkomne som medlemmer

Søknad: Hvordan og når

For å søke om opptak til utdanningen må du sende kontaktinformasjon og en kort CV (maks 3 sider) som inneholder informasjon om din utdanning, autorisasjon som helsepersonell (HPR-nummer), og klinisk erfaring til: mctmasterclassnorge@gmail.com
Ettersom det er begrenset plasser i utdanningsprogrammet, vil søknader bli vurdert i den rekkefølgen de blir mottatt. Utdanningen er kun åpen for autorisert helsepersonell med relevant klinisk erfaring.

Søknadsfrist: 1 desember 2021. Påmelding anses som bindende.

Spørsmål eller videre informasjon:
Hvis du har spørsmål eller trenger videre informasjon må du gjerne kontakte Odin Hjemdal og Henrik Nordahl på: mctmasterclassnorge@gmail.com

Betingelser

Tilstedeværelse og vurderinger: Alle deltakere må delta på minst 6 samlinger for å kunne motta kursbevis. I tillegg må alle deltakere levere inn en video av en MCT time halvveis inn i utdanningen for tilbakemelding og evaluering. Evalueringen gjennomføres av din «buddy» basert på en kompetansesrangeringsskala. Deltakere forventes også å delta i gruppeveiledningssesjonene med en ekspertveileder som holdes på samlingene. Det er et kurskrav at deltakere leverer inn minimum 10 fullførte veiledningslogger via epost og som godkjennes før de kan motta sin level 1 diplom. 

 

To nivåer av godkjenning er tilgengelig ved gjennomføring av programmet. De som ikke fullfører den nødvendige veiledningen men som ellers møter kurskravene, får et kursbevis («certificate of attendance»). De som møter alle kurskravene i form av oppmøte, veiledning og annet, vil få tildelt «nivå 1 diplom». Nivå 1 diplom danner grunnlag for å MCT-I registrering og bruk av en beskyttet tittel. Det fører også til at man er kvalifisert for høyere nivå av trening og utdanning. 

 

Avgifter: Kursavgiften er 4950GBP for hele utdanningen. Dette inkluderer kurssamlingene, veiledning, utstyr, forelesningsslides og materiell som deles ut på samlingene. Avgiften kan betales i to eller flere avdrag. 

 

Etikk: Alle deltakere må følge nøye med på de etiske og moralske retningslinjer gjennom utdanningen. Kunnskap som deles om pasienter og andre terapeuter under opplæringen må be håndtert ansvarlig og med respekt og forsiktighet. Pasient-relatert materiale er konfidensielt og må ikke bli kommunisert til andre personer. Konfidensialitet og anonymitet for pasienter må opprettholdes til enhver tid. Ethvert brudd med disse kravene eller annen profesjonell uredelighet vil føre til avslutning av kandidatens opplæring i MCT Masterclass.

Annen Informasjon

Tider for samlinger og veiledning: Undervisningsdagen varer normalt fra kl. 10.00 til kl. 17.00 på dag 1 av samlingen, og på dag 2 fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

 

Informasjon om bestilling: Du kan ønske å ordne dine egne bestillinger for reise og opphold. Vår organisator kan gi informasjon om passende hoteller og tilgang til kurslokasjoner osv. 

 

Tilbakemelding: Vi søker kontinuerlig å tilpasse og forbedre utdanningen til å møte deltakernes læringsbehov. For å fasilitere denne prosessen spør vi normalt deltakere om å fullføre MCT-I tilbakemeldingsskjemaer ved slutten av samlinger.

 

Utgifter: Utgifter som for eksempel reise/opphold og noe lunsj og forfriskninger må dekkes av deltakerne. Mer informasjon om kostnader vil bli gitt av din organisator. 

 

Andre betingelser: Du er nødt til å presentere på engelsk både muntlig og skriftlig så engelsken din må være god. Det forventes at du opptrer i henhold til kravene fra MCT-Institute. Du vil promotere evidensbasert behandling og MCT, bidra i forebygging av mentale helseutfordringer og være aktiv i profesjonelle settinger med å kommunisere og dele kunnskap lært fra MCT praksis og forskning.

Nettadresse

Den beste måten å få tilgang på litteratur og testmateriell er gjennom følgende nettadresse: www.mct-institute.com

Språk

MCT Masterclass er et internasjonalt utdanningsprogram så det offisielle språket i undervisning og veiledning er engelsk.

Når og hvordan søke

For å være kvalifisert for utdanningen m du være terapeut og behandle pasienter gjennom utdanningsprogrammet. 

For å søke kan du sende din CV (maks 3 sider) med beskrivelse av din kliniske erfaring og kontaktinformasjon. Søknaden skal sendes på e-post til Dr. Hans M Nordahl (hmor-n@online.no)